Choose the best answer.We ______ in Hanoi for a long time.


Câu 80093 Nhận biết

Choose the best answer.

We ______ in Hanoi for a long time.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dùng thì hiện tại hoàn thành với cụm trạng từ chỉ thời gian “for a long time” (được một khoảng thời gian dài) để diễn tả hành động diễn ra trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.