Choose the best answer.Up to now, the discount ______  to children under ten years old.


Câu 80094 Nhận biết

Choose the best answer.

Up to now, the discount ______  to children under ten years old.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: up to now (cho đến bây giờ =so far )

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.