Choose the best answer.Jane is a wonderful singer. Her mother tells me that she ______  professionally since she was four. 


Câu 80095 Nhận biết

Choose the best answer.

Jane is a wonderful singer. Her mother tells me that she ______  professionally since she was four. 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành: since she was four (kể từ khi cô ấy 4 tuổi) 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.