Choose the best answer.None of the students ______ to class yet.


Câu 80096 Nhận biết

Choose the best answer.

None of the students ______ to class yet.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành: từ yet

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.