Choose the best answer.“Where’s Tony?” “He ______ to the travel agent, and he hasn’t come back.”


Câu 80100 Thông hiểu

Choose the best answer.

“Where’s Tony?” “He ______ to the travel agent, and he hasn’t come back.”


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động vừa mới xảy ra

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.