Choose the best answer.I’d like to see that football match because I ______one this year.


Câu 80101 Thông hiểu

Choose the best answer.

I’d like to see that football match because I ______one this year.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dùng thì hiện tại hoàn thành với các từ this year/ this week/ this term/ this evening ... khi những khoảng thời gian này vẫn còn trong lúc nói.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.