Choose the best answer.Tom often watches TV after his parents ______ to bed.


Câu 80103 Thông hiểu

Choose the best answer.

Tom often watches TV after his parents ______ to bed.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành: after 

Vế có after được dùng ở thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động hoàn thành trước khi một hành động khác xảy ra, vế còn lại chia thì hiện tại đơn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.