Choose the best answer.Their children ______  lots of new friends since they ______  to that town.


Câu 80104 Thông hiểu

Choose the best answer.

Their children ______  lots of new friends since they ______  to that town.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành: since they (move) to that town (kể từ khi họ chuyển đến thị trấn đó)

Vế có since chia thì quá khứ đơn, trước since chia hiện tại hoàn thành. 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.