Choose the best answer.He ______  off  alone a month ago, and _______ of since then.


Câu 80105 Thông hiểu

Choose the best answer.

He ______  off  alone a month ago, and _______ of since then.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: a month ago  (1 tháng trước)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: since (kể từ đó)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.