Cho các cách viết sau: (A = ( (a,b,c,d) ),B = ( (2;13;45) ),C = ( (1;2;3) ),D = 1 ). Có bao nhiêu cách viết tập hợp là đúng trong các cách viết trên?


Câu 80148 Nhận biết

Cho các cách viết sau: \(A = \left\{ {a,b,c,d} \right\},B = \left\{ {2;13;45} \right\},C = \left( {1;2;3} \right),D = 1\). Có bao nhiêu cách viết tập hợp là đúng trong các cách viết trên?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng cách viết tập hợp

+ Tên tập hợp được viết bằng các chữ cái in hoa: A; B; C;...

+  Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu  “ ; ” (nếu có phần tử số  “ , ”)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.