Thực hiện phép tính (( (11,253 + 2,5) ) - ( (7,253 - 5,25) ) ) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được kết quả là:


Câu 80251 Vận dụng

Thực hiện phép tính \(\left( {11,253 + 2,5} \right) - \left( {7,253 - 5,25} \right)\) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được kết quả là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.