Kết quả của phép tính (7,118 + 9,52 - 8,7 + 2,21 ) sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:


Câu 80252 Vận dụng

Kết quả của phép tính \(7,118 + 9,52 - 8,7 + 2,21\) sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.