Dùng ba chữ số (0;2;5 ) để viết tập hợp các số có ba chữ số. Hỏi tập này có bao nhiêu phần tử?


Câu 80325 Thông hiểu

Dùng ba chữ số \(0;2;5\) để viết tập hợp các số có ba chữ số. Hỏi tập này có bao nhiêu phần tử?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Viết các số có ba chữ số khác nhau lập thành từ ba chữ số \(0;2;5\)

+ Đếm các số viết được ta được số phần tử của tập hợp

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.