Kết quả của phép tính ((2.5^3) - 36:(3^2) + (( (19 - 9) )^2) ) là:


Câu 80336 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \({2.5^3} - 36:{3^2} + {\left( {19 - 9} \right)^2}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, sau đó thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.