Tính tổng  (S = 4 + 7 + 10 + 13 + ... + 2014 + 2017 + 2020 ) ta được kết quả là:


Câu 80345 Vận dụng

Tính tổng \(S = 4 + 7 + 10 + 13 + ... + 2014 + 2017 + 2020\) ta được kết quả là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tính số các số hạng của tổng bằng cách sử dụng công thức:

(Số cuối – Số đầu) : (Khoảng cách giữa hai số) + 1

+ Tính tổng theo công thức: (Số cuối + Số đầu) . (Số các số hạng) : 2

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.