Cho hình 21 biết (a vuông góc c ) và (b vuông góc c ), đồng thời (2góc ((C_4)) = 3góc ((D_5)). ) Tìm số đo (góc ((D_5)). )


Câu 80505 Vận dụng

Cho hình 21 biết \(a \bot c\) và \(b \bot c\), đồng thời \(2\widehat {{C_4}} = 3\widehat {{D_5}}.\) Tìm số đo \(\widehat {{D_5}}.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Áp dụng:

+ Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

+ Tính chất hai đường thẳng song song.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.