Combine the sentences, using “adjective + for somebody + to-injinitive”.No one can focus and produce really high-quality work without giving their brains some time to rest and recharge. It is impossible. => _______ really high-quality work without giving their brains some time to rest and recharge.


Câu 80581 Nhận biết

Combine the sentences, using “adjective + for somebody + to-injinitive”.

No one can focus and produce really high-quality work without giving their brains some time to rest and recharge. It is impossible.

=> _______ really high-quality work without giving their brains some time to rest and recharge.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công thức: It + tobe + adj (for sb) + to – V …

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.