Choose the best answer.She cannot admit ______ this as it is not her fault.


Câu 80828 Nhận biết

Choose the best answer.

She cannot admit ______ this as it is not her fault.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

admit+ V-ing: thừa nhận đã làm gì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.