Tìm số tự nhiên (x ) nhỏ nhất  biết (x ,chia hết cho ,39;x , vdots , 65 ) và (x , vdots , 91. )


Câu 81311 Vận dụng

Tìm số tự nhiên \(x\) nhỏ nhất  biết \(x \,\vdots \,39;x \,\vdots\, 65\) và \(x \,\vdots\, 91.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Từ đề bài suy ra \(x \in \)BC\(\left( {39;65;91} \right)\) mà \(x\) nhỏ nhất nên \(x = \) BCNN\(\left( {39;65;91} \right)\).

+ Tìm bội chung nhỏ nhất theo các bước

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.