Một số tự nhiên (a ) khi chia cho (8 ) dư (6; ) chia cho (12 ) dư (10. ) Tìm số dư khi chia (a ) cho (24. )


Câu 81328 Vận dụng cao

Một số tự nhiên \(a\) khi chia cho \(8\) dư \(6;\) chia cho \(12\) dư \(10.\) Tìm số dư khi chia \(a\) cho \(24.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng kiến thức về phép chia có dư

+ Sử dụng kiến thức về bội chung và bội chung nhỏ nhất.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.