Choose the word which is stresses differently from the rest.


Câu 81754 Vận dụng

Choose the word which is stresses differently from the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức:  Trọng âm của từ có kết thúc “-logy” và “-graphy”

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.