Choose the best sentence that can be made from the cues given.According/ latest report/ the number/ people/ injured/ typhoon/ nearly/ 150.


Câu 81824 Thông hiểu

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

According/ latest report/ the number/ people/ injured/ typhoon/ nearly/ 150.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động rút gọn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.