Choose the best sentence that can be made from the cues given.Tsunamis/ also/ refer/ the public/ tidal waves.


Câu 81825 Vận dụng

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Tsunamis/ also/ refer/ the public/ tidal waves.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

 Kiến thức: Câu bị động

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.