Choose the best sentence that can be made from the cues given.Residents/ in/ evacuation zones/ should/ take/ temporary/ shelters.


Câu 81827 Vận dụng

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Residents/ in/ evacuation zones/ should/ take/ temporary/ shelters.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động với động từ khuyết thiếu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.