Choose the best sentence that can be made from the cues given.I/ live/ village/ 3 months/ when/ flood/ occur. 


Câu 81828 Thông hiểu

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

I/ live/ village/ 3 months/ when/ flood/ occur. 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Quá khứ hoàn thành

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.