Cho phương trình a(x^2) + bx + c = 0 , ,(a # 0) có biệt thức b = 2b';Delta ' = b('^2) - ac. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi


Câu 8204 Nhận biết

Cho phương trình $a{x^2} + bx + c = 0\,\,(a \ne 0)$ có biệt thức $b = 2b';\Delta ' = b{'^2} - ac$. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.