Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D) Mary works as a journalist for an magazine that specializes in men’s clothes and footwear.  


Câu 82133 Nhận biết

Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D)

Mary works as a journalist for an magazine that specializes in men’s clothes and footwear.  


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Mạo từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.