Which of the following best restates each of the given sentences. I may buy a piece of land as a way of saving for my old age.


Câu 82137 Thông hiểu

Which of the following best restates each of the given sentences.

I may buy a piece of land as a way of saving for my old age.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.