Which of the following best restates each of the given sentences. Dr. Mary Watson told Jack, “You cannot go home until you feel better.”


Câu 82141 Vận dụng

Which of the following best restates each of the given sentences.

Dr. Mary Watson told Jack, “You cannot go home until you feel better.”


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Câu tường thuật

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.