Which of the following best restates each of the given sentences. Every soldier will have to use a radio after landing.


Câu 82162 Thông hiểu

Which of the following best restates each of the given sentences.

Every soldier will have to use a radio after landing.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Câu đồng nghĩa

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.