Which of the following best restates each of the given sentences.I’m sure Lusia was very disappointed when she failed the exam.


Câu 82167 Vận dụng

Which of the following best restates each of the given sentences.

I’m sure Lusia was very disappointed when she failed the exam.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Động từ khuyết thiếu

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.