Which of the following best restates each of the given sentences.I will not go abroad to study if I have not enough advice.


Câu 82168 Nhận biết

Which of the following best restates each of the given sentences.

I will not go abroad to study if I have not enough advice.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Câu điều kiện loại I.

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.