Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D)New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease.


Câu 82194 Nhận biết

Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D)

New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức:  Câu bị động

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.