Aminoaxit có khả năng phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì


Câu 82406 Nhận biết

Aminoaxit có khả năng phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào công thức cấu tạo của aminoaxit để kết luận

Xem lời giải

...