Số đồng phân cấu tạo là amin bậc III có cùng công thức phân tử C4H11N là


Câu 82429 Thông hiểu

Số đồng phân cấu tạo là amin bậc III có cùng công thức phân tử C4H11N là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđrocacbon. Theo đó các amin được phân loại thành: amin bậc I, bậc II và bậc III

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.