banner redirect homepage

Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần thêm vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là


Câu 82553 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần thêm vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh thấy: 3nAl (mol e tối đa do Al nhường) < nH+ (mol e tối đa do H+ nhận) → Al hết, H+

*Cách 1:

- Xác định thành phần của dung dịch Y dựa vào bảo toàn điện tích

- Cho Y tác dụng với NaOH để đạt kết tủa max thì:

H+ + OH- → H2O

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Từ đó tính được lượng NaOH cần dùng

*Cách 2: Kết tủa cực đại tức là ion Al3+ nằm hết trong Al(OH)3

→ dd cuối cùng thu được chứa các ion: Na+, Cl-; SO42-

Bảo toàn điện tích tính được số mol Na+ (NaOH) → thể tích dung dịch NaOH

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.