Giả sử phép đồng dạng (F ) biến tam giác (ABC ) thành tam giác ((A_1)(B_1)(C_1) ). Giả sử (F ) biến trung tuyến (AM ) của (Delta ABC ) thành đường cao ((A_1)(M_1) ) của (Delta (A_1)(B_1)(C_1) ). Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Câu 8264 Thông hiểu

Giả sử phép đồng dạng \(F\) biến tam giác \(ABC\) thành tam giác \({A_1}{B_1}{C_1}\). Giả sử \(F\) biến trung tuyến \(AM\) của \(\Delta ABC\) thành đường cao \({A_1}{M_1}\) của \(\Delta {A_1}{B_1}{C_1}\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng chú ý: Phép đồng dạng biến trung truyến tam giác cũ thành trung tuyến tam giác mới.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.