Cho Delta ABC đều cạnh 2. Qua ba phép đồng dạng liên tiếp: Phép tịnh tiến (T_( overrightarrow (BC) )), phép quay Q( (B,((60)^0)) ), phép vị tự (V_(( (A, ,3) ))),Delta ABC biến thành Delta (A_1)(B_1)(C_1). Diện tích Delta (A_1)(B_1)(C_1) là:


Câu 8268 Thông hiểu

Cho $\Delta ABC$ đều cạnh $2$. Qua ba phép đồng dạng liên tiếp: Phép tịnh tiến ${T_{\overrightarrow {BC} }}$, phép quay $Q\left( {B,{{60}^0}} \right)$, phép vị tự ${V_{\left( {A,\,3} \right)}},\Delta ABC$ biến thành $\Delta {A_1}{B_1}{C_1}$. Diện tích $\Delta {A_1}{B_1}{C_1}$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng tính chất phép tịnh tiến, phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó.

- Sử dụng tính chất phép vị tự biến tam giác thành tam giác đồng dạng.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.