Trong mặt phẳng (Oxy, ) cho đường thẳng (d:2x - y = 0 ). Phương trình đường thẳng qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm (O ) tỉ số (k =  - 2 ) và phép đối xứng trục (Oy ) là đường thẳng nào sau đây?


Câu 8271 Vận dụng

Trong mặt phẳng \(Oxy,\) cho đường thẳng \(d:2x - y = 0\). Phương trình đường thẳng qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k =  - 2\) và phép đối xứng trục \(Oy\) là đường thẳng nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng tính chất: Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song (hoặc trùng) với đường thẳng đó.

Tìm ảnh của đường thẳng \(d: ax+by+c=0\) qua phép vị tự:

B1: Gọi phương trình đường thẳng của ảnh \(d'\) là \(ax+by+c+m=0\)

B2: Lấy một điểm \(M\) thuộc \(d\), tìm ảnh \(M'\) của nó qua phép vị tự rồi thay \(M'\) vào phương trình của \(d'\) để tìm tham số \(m\).

- Sử dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua hai trục tọa độ: đối xứng qua cái gì thì giữ nguyên cái đó, còn lại lấy giá trị đối.

 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.