Cho các đặc điểm sau của mã di truyền: (1) Mã di truyền mỗi loài có đặc điểm riêng biệt và đặc trưng. (2) Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều 5’- 3’. (3) Mã di truyền có tính dư thừa (tính thoái hoá). (4) Mã di truyền có tính đặc hiệu. (5) Mã di truyền có tính phổ biến. (6) Mã di truyền có tính độc lập. Có bao nhiêu đặc điểm đúng của mã di truyền?


Câu 82731 Nhận biết

Cho các đặc điểm sau của mã di truyền:

(1) Mã di truyền mỗi loài có đặc điểm riêng biệt và đặc trưng.

(2) Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều 5- 3.

(3) Mã di truyền có tính dư thừa (tính thoái hoá).

(4) Mã di truyền có tính đặc hiệu.

(5) Mã di truyền có tính phổ biến.

(6) Mã di truyền có tính độc lập.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng của mã di truyền?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.