Cho các nhận xét sau về mã di truyền: 1. Mỗi bộ ba mã hóa cho một axit amin (trừ mã kết thúc). 2. Số axit amin nhiều hơn số bộ ba mã hóa. 3. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin. 4. Có ba bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc. 5. Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin. 6. Có thể đọc mã di truyền ở bất cứ điểm nào trên mARN chỉ cần theo chiều 5' – 3'. Có bao nhiêu nhận xét đúng:


Câu 82739 Thông hiểu

Cho các nhận xét sau về mã di truyền:

1. Mỗi bộ ba mã hóa cho một axit amin (trừ mã kết thúc).

2. Số axit amin nhiều hơn số bộ ba mã hóa.

3. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin.

4. Có ba bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc.

5. Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin.

6. Có thể đọc mã di truyền ở bất cứ điểm nào trên mARN chỉ cần theo chiều 5' – 3'.

Có bao nhiêu nhận xét đúng:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.