banner redirect homepage

Cho sơ đồ phản ứng sau: (( mathbf(X))( ((C_4)(H_9)(O_2)N) )->((NaOH,(t^0)))(( mathbf(X))_( mathbf(1)))->((HCl(du)))(( mathbf(X))_( mathbf(2)))->((C(H_3)OH,HCl(khan)))(( mathbf(X))_( mathbf(3)))->((KOH))(H_2)NC(H_2)COOK. ) Vậy X2 là:


Câu 82805 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng sau:

\({\mathbf{X}}\left( {{C_4}{H_9}{O_2}N} \right)\xrightarrow{{NaOH,{t^0}}}{{\mathbf{X}}_{\mathbf{1}}}\xrightarrow{{HCl(du)}}{{\mathbf{X}}_{\mathbf{2}}}\xrightarrow{{C{H_3}OH,HCl(khan)}}{{\mathbf{X}}_{\mathbf{3}}}\xrightarrow{{KOH}}{H_2}NC{H_2}COOK.\)

Vậy X2 là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Từ phản ứng X3 + KOH tạo thành H2NCH2COOK xác định được X3, từ đó xác định được X2, X1 và X.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.