banner redirect homepage

Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được mô tả như sau: Chất X là


Câu 82808 Thông hiểu

Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được mô tả như sau:

Chất X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Dựa vào pH phân loại các chất đề bài cho:

Chất có pH < 7 ⇒ axit

Chất có pH = 7 ⇒ este

Chất có pH > 7 ⇒ min

- Amin no bậc 2 có tính bazo mạnh hơn amin no bậc 1 nên có pH lớn hơn.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.