Hai điểm sáng cùng dao động trên trục Ox với các phương trình li độ lần lượt là ((x_1) = Acos( (2pi t + (pi )(6)) ) ) ; ((x_2) = Acos( (2pi t + ((5pi ))(6)) ) ). Thời điểm mà hai điểm sáng có cùng li độ lần thứ 2020 là


Câu 82979 Vận dụng

Hai điểm sáng cùng dao động trên trục Ox với các phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = Acos\left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\) ; \({x_2} = Acos\left( {2\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)\). Thời điểm mà hai điểm sáng có cùng li độ lần thứ 2020 là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.