Đột biến mất đoạn có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm sau đây? (1). Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. (2). Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN. (3). Không phải là biến dị di truyền. (4). Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.


Câu 83053 Thông hiểu

Đột biến mất đoạn có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm sau đây?

(1). Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.

(2). Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN.

(3). Không phải là biến dị di truyền.

(4). Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đột biến mất đoạn là mất một đoạn nào đó của NST

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.