banner redirect homepage

Một nguồn phát sóng cơ dao động với phương trình (u = 4cos ( (4pi t - (pi )(4)) )( (( rm(cm))) ) ). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là ((pi )(3) ). Tốc độ truyền của sóng đó là


Câu 83065 Vận dụng

Một nguồn phát sóng cơ dao động với phương trình \(u = 4\cos \left( {4\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( {{\rm{cm}}} \right)\). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là \(\dfrac{\pi }{3}\). Tốc độ truyền của sóng đó là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Độ lệch pha: \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }\)

Vận tốc truyền sóng: \(v = \lambda f = \lambda \dfrac{\omega }{{2\pi }}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.