Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm ((S_1) ) và ((S_2) ) cách nhau 28 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng kết hợp. Gọi ((Delta _1) ) và ((Delta _2) ) là hai đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng  ((S_1) ) ((S_2) ) và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên ((Delta _1) )và ((Delta _2) ) tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng ((S_1)(S_2) ) là


Câu 83108 Vận dụng

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm \({S_1}\) và \({S_2}\) cách nhau 28 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng kết hợp. Gọi \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) là hai đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng  \({S_1}\) \({S_2}\) và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên \({\Delta _1}\)và \({\Delta _2}\) tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng \({S_1}{S_2}\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đường nối hai nguồn: \(\dfrac{\lambda }{2}\)

Số cực đại trên đường nối hai nguồn: \(n = 2\left[ {\dfrac{{{S_1}{S_2}}}{\lambda }} \right] + 1\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.