Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD = 30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là  


Câu 83121 Vận dụng

Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD = 30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn CD bằng số giá trị k nguyên thoả mãn:

\(\dfrac{{\Delta {d_C}}}{\lambda } \le k \le \dfrac{{\Delta {d_D}}}{\lambda }\)

Số điểm đứng yên trên đoạn CD bằng số giá trị k nguyên thoả mãn:

\(\dfrac{{\Delta {d_C}}}{\lambda } - \dfrac{1}{2} \le k \le \dfrac{{\Delta {d_D}}}{\lambda } - \dfrac{1}{2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.