Cho hàm số đa thức (f(x) ) có đạo hàm tràm trên (R ). Biết (f(0) = 0 ) và đồ thị  hàm số (y = f'( x ) )như hình sau. Hàm số (g(x) = <=ft| (4f(x) + (x^2)) right| ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?


Câu 83167 Vận dụng cao

Cho hàm số đa thức \(f(x)\) có đạo hàm tràm trên\(R\). Biết\(f(0) = 0\) và đồ thị  hàm số\(y = f'\left( x \right)\)như hình sau.

Hàm số \(g(x) = \left| {4f(x) + {x^2}} \right|\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.