Cho hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) và có đồ thị (f'( x ) ) như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số (g( x ) = f( ( - (x^2) + x) ) ) là:


Câu 83174 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị \(f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số \(g\left( x \right) = f\left( { - {x^2} + x} \right)\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính \(g'\left( x \right)\).

- Giải phương trình \(g'\left( x \right) = 0\).

- Lập BBT và suy ra số điểm cực đại của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.